Zoekresultaten

Er zijn 202 zoekresultaten voor *.
1 maart 2005

Enkele aspecten van de leidraad OEI nader beschouwd

Publicatie

Dit memorandum bevat twee achtergrondnotities, die zijn uitgemond in aanvullingen op de leidraad.

19 januari 2005

Mestbeleid: enige observaties

Publicatie

CPB presenteert in deze notitie de belangrijkste observaties van de afgelopen jaren met betrekking tot het mestbeleid

4 november 2004

Second opinion Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG

Publicatie

CPB brengt second opinion uit over rapport 'Ketenstudies ammoniak, chloor en LPG' van KPMG, TNO en Ecorys

26 oktober 2004

Kaderrichtlijn Water: enige aandachtspunten

Publicatie

CPB geeft kwalitatief oordeel over directe gevolgen invoering kaderrichtlijn water voor de belangrijkste economische sectoren

30 september 2004

Beoordeling projecten in het kader van de afweging vrije ruimte 2011-2014

Publicatie

ICRE vraagt CPB een aantal financiële claims voor de periode 2011-2014 te beoordelen ten behoeve van het afwegingsproces bij de toedeling van de beschikbare financiële ruimte.

30 september 2004

Economische toets op de Nota Mobiliteit

Publicatie

Onderhoud en vervanging van infrastructuur in komend decennium hoeft niet zo veel te kosten als de Nota Mobiliteit claimt.

30 juni 2003

Immigratie en de Nederlandse economie

Publicatie

Tot welke kosten en opbrengsten leidt immigratie voor een gastland? Hoe kan de balans worden verbeterd?

8 januari 2003

Het verhandelen van emissies en de Europese elektriciteitsmarkt

Publicatie

In dit memorandum beantwoordt het CPB vragen van de Nederlandse Commissie ‘Emissierechten’.

30 oktober 2002

Does European cohesion policy reduce regional disparities? An empirical analysis

Publicatie

Het Europese cohesiebeleid richt zich voornamelijk op de financiering van werkgelegenheids- en infrastructuur-projecten in achterblijvende regio's van de Europese Unie.

1 april 2002

Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht

Publicatie

Moeten er meer wegen en spoorlijnen worden aangelegd, of moet er juist meer geld komen voor natuur, kennis en binnensteden?