Zoekresultaten

Er zijn 298 zoekresultaten voor *.
30 oktober 2002

Does European cohesion policy reduce regional disparities? An empirical analysis

Publicatie

Het Europese cohesiebeleid richt zich voornamelijk op de financiering van werkgelegenheids- en infrastructuur-projecten in achterblijvende regio's van de Europese Unie.

25 oktober 2002

One size fits all? Accession to the internal market; an industry level assessment of EU enlargement

Publicatie

Uitbreiding van de Europese Gemeenschap met tien Midden-en Oosteuropese landen is een belangrijk onderwerp op de beleidsagenda van de EU.

28 augustus 2002

Een historische simulatie van het Invoerprijzenprogramma (1979-2000) - augustus 2002

Publicatie

In dit memorandum wordt een beschrijving gegeven van een historische simulatie van het invoerprijzenprogramma voor de jaren 1979-2000

27 augustus 2002

On labour standards and free trade

Publicatie

De auteurs onderzoeken de effectiviteit en de doelmatigheid van alternatieve maatregelen om de arbeidsstandaarden van lagelonenlanden te verhogen.

1 augustus 2002

Fertile soil for structural funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European cohesion policy

Publicatie

Door middel van structuurfondsen probeert de Europese Unie de economische groei in de lidstaten te stimuleren en het pro

1 juli 2002

Migration and regional adjustment to asymmetric shocks in transition economies

Publicatie

Facilieert migratie de regionale aanpassing van idiosyncratische schokken?

1 juli 2002

Strategic competition with public infrastructure; ineffective and unwelcome?

Publicatie

Landen investeren in internationale infrastructuur oa om bedrijven aan te trekken. Het verwerven van een zogenaamde hub positie zou zo'n poging tot een succes maken.

29 mei 2002

De Europese economie op middellange termijn; rapport gepresenteerd aan de AIECE voorjaarsvergadering, Athene, 8-10 mei 2002

Publicatie

Wat zijn de vooruitzichten voor de Europese economie op middellange termijn?

9 april 2002

Funds and games; the economics of European cohesion policy

Publicatie

In deze studie onderzoekt het CPB het in omvang groeiende Europese cohesiebeleid.

2 april 2002

Uitdagingen voor de groei van de Nederlandse zakelijke dienstverlening; internationale vergelijking en beleidsissues.

Publicatie

Deze studie onderzoekt de oorzaken en kenmerken van de zeer sterke groei van de zakelijke dienstverlening in Nederland.