Zoekresultaten

Er zijn 399 zoekresultaten voor *.
20 mei 2010

Presentatie bij de persconferentie Keuzes in Kaart 2011-2015

Publicatie

Dit is de presentatie die Coen Teulings gebruikte tijdens de persconferentie over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's.

3 mei 2010

Aanvulling op de beoordeling project IJsseldelta-Zuid

Publicatie

Op verzoek van de Tweede Kamer geeft het CPB antwoord op twee aanvullende vragen naar aanleiding van een CPB-document no. 196

1 mei 2010

Nadere informatie t.b.v. doorrekening verkiezingsprogramma's

Publicatie

In deze notitie geeft het CPB nadere informatie t.b.v. de doorrekening van de verkiezingsprogramma's

8 april 2010

Houdbaarheid in 'Keuzes in Kaart'

Publicatie

Dit memorandum beschrijft op welke wijze het CPB bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's de effecten van maatregelen zal presenteren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

31 maart 2010

Budgettaire-, koopkracht- en economische effecten van belastinghervormingen

Publicatie

Het CPB analyseert enkele varianten rond de hervorming van het Nederlandse belastingstelsel.

16 maart 2010

Presentatie 'Centraal Economisch Plan 2010 en Economische Verkenning 2011-2015'

Publicatie

Dit is de presentatie die Coen Teulings gebruikte bij de persconferentie over het CEP 2010 en de Economische Verkenning 2011-2015.

15 december 2009

Presentatie 'Economie veert op: presentatie bij de decemberraming'

Publicatie

Dit is de presentatie die Coen Teulings gaf bij de presentatie van de laatste kortetermijnraming van 2009.

9 december 2009

Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse

Publicatie

Een hoge belastingdruk is goed verenigbaar met een hoog welzijns- en welvaartsniveau.

4 december 2009

Houdbaarheidseffect voorstel verhoging AOW-leeftijd

Publicatie

SZW heeft het CPB verzocht om de gevolgen voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te bepalen van het kabinetsvoorstel voor verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar

5 november 2009

Zorg om zorgleerlingen; een blik op beleid, aantal en kosten van jonge zorgleerlingen

Publicatie

Wat is de oorzaak voor de toename van het aantal zogenaamde zorgleerlingen en de uitgaven hiervoor?