Zoekresultaten

Er zijn 391 zoekresultaten voor *.
20 december 2006

Aanpassing WLO scenario's voor het containervervoer

Publicatie

In dit memorandum worden de scenario's voor het containervervoer in de studie Welvaart en Leefomgeving bijgesteld.

20 december 2006

De aanbodzijde van de Verenigde Staten en het eurogebied, 2008-2011

Publicatie

Dit memorandum verschaft informatie over de schattingen van de potentiële groei van de Verenigde Staten en het eurogebied.

15 december 2006

Keuzes in kaart 2008-2011: Economische effecten van acht verkiezingsprogramma's

Publicatie

Op verzoek van politieke partijen maakt het CPB voorafgaand aan de verkiezingen traditiegetrouw een analyse van de economische effecten van verkiezingsprogramma’s.

10 oktober 2006

Trefzekerheid van korte-termijnramingen en middellange-termijnverkenningen.

Publicatie

Hoe groot is de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB? Hoe trefzeker zijn de verkenningen van het CPB voor de middellange termijn?

29 september 2006

WLO mobiliteitscenario's met prijsbeleid

Publicatie

Deze notitie schetst vier alternatieve WLO-scenario’s die qua beleid op twee punten afwijken van de oorspronkelijke scenario’s

29 september 2006

Welvaart en leefomgeving; een scenariostudie voor Nederland in 2040

Publicatie

Nederland verandert. Hoe kan Nederland zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen?

28 september 2006

Bilaterale FDI voorraden per sector

Publicatie

Dit document beschrijft de procedure om een consistent databestand van Directe Buitenlandse Investeringsvoorraden in 2001 voor bijna alle EU-landen en voor 10 bedrijfstakken.

19 september 2006

Raming bijstandsvolume MEV 2007

Publicatie

Dit memorandum licht de raming van het bijstandsvolume voor 2006 respectievelijk 2007 toe.

18 september 2006

Economische verkenning 2008-2011.

Publicatie

Dit document presenteert een voorzichtig scenario voor de Nederlandse economie tot 2011.

16 juni 2006

SAFFIER; een 'multi purpose'-model van de Nederlandse economie voor analyses op korte en middellange termijn.

Publicatie

Voor analyses en ramingen op korte en middellange termijn maakt het CPB sinds eind 2004 gebruik van het macro-econometrische model Saffier.