Zoekresultaten

Er zijn 317 zoekresultaten voor *.
14 juni 2006

Het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht in Nederland.

In deze studie schatten we het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht dat gericht is op de meest onveilige plekken.

14 juni 2006

Het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht in Nederland.

In deze studie schatten we het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht dat gericht is op de meest onveilige plekken.

14 juni 2006

Het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht in Nederland.

In deze studie schatten we het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht dat gericht is op de meest onveilige plekken.

12 juni 2006

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2008-2011.

In deze studie wordt een eerste scenario gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode (2008-2011).

16 mei 2006

Housing supply and the interaction of regional population and employment

De huizenmarkt kan een belangrijk effect hebben op de relatie tussen regionale bevolking en werkgelegenheid, als het aan

16 mei 2006

Housing supply and the interaction of regional population and employment

De huizenmarkt kan een belangrijk effect hebben op de relatie tussen regionale bevolking en werkgelegenheid, als het aan

20 april 2006

Koopkrachtontwikkeling 2006: plussen en minnen

Naar aanleiding van het Voorjaarsoverleg maakt het CPB een notitie met een beschrijving van de groepen die er in 2006 in koopkracht op vooruit of achteruit gaan.

10 maart 2006

De welvaartsstaat opnieuw uitgevonden

De verzorgingsstaat staat onder druk. Vergrijzing en globalisering dreigen de overheidsfinanciën onhoudbaar te maken.

10 maart 2006

De welvaartsstaat opnieuw uitgevonden

De verzorgingsstaat staat onder druk. Vergrijzing en globalisering dreigen de overheidsfinanciën onhoudbaar te maken.

28 februari 2006

Investeringsprikkels voor woningcorporaties.

Deze studie onderzoekt prikkels en belemmeringen voor de bouw van nieuwe huurwoningen door woningcorporaties en hoe die sinds het midden van de jaren '90 zijn veranderd.