Zoekresultaten

Er zijn 299 zoekresultaten voor *.
8 januari 2003

Het verhandelen van emissies en de Europese elektriciteitsmarkt

In dit memorandum beantwoordt het CPB vragen van de Nederlandse Commissie ‘Emissierechten’.

8 januari 2003

Het verhandelen van emissies en de Europese elektriciteitsmarkt

In dit memorandum beantwoordt het CPB vragen van de Nederlandse Commissie ‘Emissierechten’.

30 oktober 2002

Does European cohesion policy reduce regional disparities? An empirical analysis

Het Europese cohesiebeleid richt zich voornamelijk op de financiering van werkgelegenheids- en infrastructuur-projecten in achterblijvende regio's van de Europese Unie.

1 april 2002

Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht

Moeten er meer wegen en spoorlijnen worden aangelegd, of moet er juist meer geld komen voor natuur, kennis en binnensteden?

1 oktober 2001

Mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen; analyse ten behoeve van de Verkenningen Economische Structuur

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen bij economisch structuurbeleid?

16 augustus 2001

De ruimtevraag tot 2030 in twee scenario's

Hebben we ruimte genoeg?

17 juli 2001

tOETs; ex ante evaluatie van de vijfde nota ruimtelijke ordening

In juni 1999 heeft de Minister van VROM de verschillende planbureau´s verzocht gezamenlijk een ex ante evaluatie uit te voeren van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.