Zoekresultaten

Er zijn 317 zoekresultaten voor *.
16 februari 2006

Compensation of regional unemployment in housing markets

Waarom zijn regionale werkloosheidsverschillen in Europa zo persistent als er, zoals de wage curve literatuur laat zien, geen compensatie is op de arbeidsmarkt?

16 februari 2006

Compensation of regional unemployment in housing markets

Waarom zijn regionale werkloosheidsverschillen in Europa zo persistent als er, zoals de wage curve literatuur laat zien, geen compensatie is op de arbeidsmarkt?

1 december 2005

Geactualiseerde koopkrachtraming 2006

Kabinet vraagt CPB reguliere macro economische raming uit te breiden met geactualiseerde koopkrachtontwikkeling voor 2006

1 november 2005

Een vergelijking van modellen voor inhaalpremies

Dit memorandum bespreekt en vergelijkt twee modellen voor de inhaalpremie, een partieel aanpassingsmodel (zogenaamd PA-model) en een lineair kwadratisch regulator model (zogenaamd LQR-model).

1 november 2005

Een vergelijking van modellen voor inhaalpremies

Dit memorandum bespreekt en vergelijkt twee modellen voor de inhaalpremie, een partieel aanpassingsmodel (zogenaamd PA-model) en een lineair kwadratisch regulator model (zogenaamd LQR-model).

9 juni 2005

Analyse PvdA-voorstel aanpassing huidige WAO

Tweede Kamerlid mevrouw Bussemaker heeft het CPB verzocht om een voorstel tot aanpassing van het huidige WAO-stelsel te analyseren.

5 april 2005

Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland?

Welke factoren bepalen de ontwikkeling van de huizenprijs in Nederland?

25 maart 2005

Analyse SER-voorstel hervorming WW

De voorzitter van de commissie sociale zekerheid van de SER heeft het CPB verzocht om een pakket voorstellen tot hervorming van de WW en daarmee samenhangende regelingen door te rekenen

28 februari 2005

Naar een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid

CPB visie over de kabinetsnotitie “Nieuwe accenten op het terrein van werk en inkomen”; een eerste aanzet

10 november 2004

Validatie ABF-berekeningen nieuw huurbeleid

CPB valideert ABF berekeningen rond modernisering huurbeleid