Zoekresultaten

Er zijn 42 zoekresultaten voor *.
5 oktober 2004

Hoorzitting wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop

Publicatie

De notitie bespreekt kort drie elementen van het wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop.

30 september 2004

Analyse GroenLinks voorstel voor 'Balkenende-banen'

Publicatie

CPB analyseert plan GroenLinks om 100 000 banen te creëren voor mensen die langer dan een half jaar werkloos zijn

27 september 2004

De effecten van verhoging van de pensioneringsleeftijd

Publicatie

Variant basispad Pensioenstudie: wat zijn de effecten van verhoging pensioneringsleeftijd als participatie ouderen op 30% wordt verondersteld

27 september 2004

Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal voorstellen van de PvdA

Publicatie

PvdA vraagt CPB structurele arbeidsmarkteffecten van een viertal specifieke maatregelen te berekenen

19 juni 2003

Contra-expertise effecten BTW-verlaging arbeidsintensieve diensten

Publicatie

Deze notitie schetst een analytisch kader voor bestudering van de effecten van de BTW-verlaging op de werkgelegenheid.

30 april 2001

Analyse van de voorstellen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid

Publicatie

Commissie Donner II vraagt CPB om een analyse te maken van het effect van enkele WAO-voorstellen

26 januari 2001

Verdeling van het nationaal inkomen over gezinnen, bedrijven en collectieve sector,

Publicatie

Waar blijft de groei van het nationaal inkomen?

1 september 2000

Efficiënte progressieve belastingen en onderwijssubsidies

Publicatie

Efficiënte progressieve belastingen en onderwijssubsidies

1 maart 1999

Een EICT model voor Nederland: simulaties met het model Mimic

Publicatie

Een EICT model voor Nederland: simulaties met het model Mimic

1 december 1998

Fiscaal beleid en de arbeidsmarkt: Een gevoeligheidsanalyse met een AGE-model

Publicatie

Fiscaal beleid en de arbeidsmarkt: Een gevoeligheidsanalyse met een AGE-model