Zoekresultaten

Er zijn 391 zoekresultaten voor *.
3 april 2003

Een nieuw analysemodel voor de ramingen van de cao-loon ontwikkeling: WISER (Wage Information System for Economic Research)

Publicatie

Dit memorandum beschrijft een nieuw model voor de analyse en ramingen van de cao-loonontwikkeling.

27 maart 2003

Economierapportage maart 2003

Publicatie

De Nederlandse economie blijft ondermaats presteren.

18 maart 2003

De aanbodzijde in de Verenigde Staten en de Europese Unie, 2004-2007

Publicatie

Recente informatie noopt tot een neerwaartse aanpassing van de potentiële BBP-volumegroei voor de Verenigde Staten en de Europese Unie.

28 januari 2003

Financiering zorgverzekering volgens Strategisch Akkoord: effecten op overheidsfinanciën, loonkosten en koopkracht-januari 2003

Publicatie

Deze achtergrondnotitie bij de Economische Verkenning 2004-2007 (CPB Document 26) geeft een technische toelichting op de financiële gevolgen van de voorgenomen stelselwijziging in de zorg in 2005.

20 december 2002

Trefzekerheid van CPB-prognoses voor de jaren 1971-2001 - december 2002

Publicatie

Dit memorandum bevat een analyse van de trefzekerheid van de korte-termijnprognoses van het CPB.

19 december 2002

Economische Verkenning 2004-2007

Publicatie

Wat staat het nieuwe kabinet op economisch gebied te wachten?

19 december 2002

Potentiële groei en output gap: Achtergrondnotitie bij CPB Document 26 - december 2002

Publicatie

Dit memorandum is een technische achtergrondnotitie bij de Economische Verkenning 2004-2007 (CPB Document 26).

19 december 2002

Pensioenpremies in Economische Verkenning 2004-2007 - december 2002

Publicatie

Dit memorandum bevat een toelichting op de geraamde ontwikkeling van de pensioenpremies zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning

19 december 2002

SAFE; een kwartaalmodel van de Nederlandse economie voor korte-termijnanalyses

Publicatie

SAFE, nieuw kwartaalmodel.

27 november 2002

MEV-op-maat voor de bouwnijverheid: Verkenning voor de jaren 2002 en 2003 - november 2002

Publicatie

Met deze MEV-op-maat Bouwnijverheid gaan wij in op de specifieke ontwikkelingen voor de bedrijfstak Bouwnijverheid.