Zoekresultaten

Er zijn 399 zoekresultaten voor *.
16 september 2005

Raming versus realisatie van het bijstandsvolume

Publicatie

Staatssecretaris SZW vraagt CPB om nadere analyse van de recente bijstellingen in de ramingen van het bijstandsvolume voor 2004 en 2005

21 juli 2005

Werkgelegenheidseffecten dienstencheques

Publicatie

SZW vraagt CPB om kwantificering van de werkgelegenheidseffecten van de invoering van zogenaamde dienstencheques

15 juni 2005

Economische effecten Belastingherziening 2001

Publicatie

Het Ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd een bijdrage te leveren aan de “Evaluatie Belastingherziening 2001

13 juni 2005

Kunnen we ons een langer en gezonder leven veroorloven?

Publicatie

Betere gezondheid geen remedie tegen stijgende levensverwachting.

29 mei 2005

Beleidsvarianten huishoudelijke dienstverlening

Publicatie

SZW vraagt CPB een aantal uitbreidingen en varianten te beoordelen van de “witte werkster”-regeling

27 mei 2005

Nieuwe economische geografie, empirie en regionaal beleid

Publicatie

Ongelijkheden tussen kernregio's en hun periferie op een (sub)provinciaal niveau van regionale aggregatie zijn moeilijk te verkleinen.

26 mei 2005

'Level playing field' in de WGA in 2006

Publicatie

CPB maakt voor 2006 een analyse voor de vast te stellen WGA-premie met het oog op het verkrijgen van een ‘level playing field’ voor private verzekeraars en UWV bij de uitvoering van de WGA

25 maart 2005

Analyse SER-voorstel hervorming WW

Publicatie

De voorzitter van de commissie sociale zekerheid van de SER heeft het CPB verzocht om een pakket voorstellen tot hervorming van de WW en daarmee samenhangende regelingen door te rekenen

1 maart 2005

Structurele effecten van de WIA

Publicatie

Dit memorandum berekent de structurele effecten van de WIA.

1 maart 2005

Enkele aspecten van de leidraad OEI nader beschouwd

Publicatie

Dit memorandum bevat twee achtergrondnotities, die zijn uitgemond in aanvullingen op de leidraad.