Zoekresultaten

Er zijn 392 zoekresultaten voor *.
29 september 2004

Doorrekening Motie Verhagen, Van Aartsen en Dittrich

Publicatie

CPB beziet financieel-economische gevolgen van motie Verhagen, Van Aartsen en Dittrich

27 september 2004

De effecten van verhoging van de pensioneringsleeftijd

Publicatie

Variant basispad Pensioenstudie: wat zijn de effecten van verhoging pensioneringsleeftijd als participatie ouderen op 30% wordt verondersteld

27 september 2004

Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal voorstellen van de PvdA

Publicatie

PvdA vraagt CPB structurele arbeidsmarkteffecten van een viertal specifieke maatregelen te berekenen

19 september 2004

Raming bijstandsvolume in de MEV 2005

Publicatie

In dit memorandum wordt de raming van het bijstandsvolume voor 2004 en 2005 toegelicht.

30 augustus 2004

Goed aanbesteed is het halve werk: een economische analyse van de aanbesteding van reïntegratie

Publicatie

Goed aanbesteed is het halve werk.

27 augustus 2004

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

Publicatie

SP vraagt CPB de budgettaire en koopkrachteffecten te bepalen van een wijziging van de fiscale behandeling eigen woning

8 juni 2004

De maatschappelijke opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek: Een literatuuroverzicht

Publicatie

Dit memorandum geeft een overzicht van de empirische kennis over de effecten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek.

7 mei 2004

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Publicatie

Wat zijn de economische effecten van het kabinetsvoornemen om de administratieve lasten met 25% terug te brengen?

8 april 2004

De macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging

Publicatie

Deze notitie presenteert de macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging.

31 maart 2004

De invoering van een no-claimteruggaveregeling in de ZFW

Publicatie

Deze notitie documenteert een aantal varianten voor de introductie van een eigen risico die zijn gebruikt voor de Memorie van Toelichting van de no-claimteruggaveregeling