Zoekresultaten

Er zijn 396 zoekresultaten voor *.
5 juni 2003

Prikkels voor UWV

Publicatie

Hoe kan het UWV tot goed presteren worden aangezet?

30 januari 2003

Aangepaste stand budgettaire cijfers 2002-2007

Publicatie

Aangepaste stand budgettaire cijfers 2002-2007

19 december 2002

Economische Verkenning 2004-2007

Publicatie

Wat staat het nieuwe kabinet op economisch gebied te wachten?

19 juli 2002

Economische gevolgen van het Strategisch Akkoord 2003-2006

Publicatie

Wat zijn de effecten van het Strategisch accoord van CDA, LPF en VVD?

28 mei 2002

Belasting en buitenlandse directe investeringen: een samenvoeging van empirsch onderzoek

Publicatie

Dit document geeft een overzicht van de empirische literatuur over de invloed van de vennootschapsbelasting op de toewijzing van buitenlandse directe investeringen.

13 mei 2002

Woningcorporaties; prikkels voor effectiviteit en efficiëntie

Publicatie

Hoe kan gegarandeerd worden dat de corporaties in het publieke belang opereren nu ze meer speelruimte hebben gekregen?

1 mei 2002

Actualisatie van de Economische Verkenning 2003-2006

Publicatie

Budgettair beeld voor komende kabinetsperiode verslechterd.

28 november 2001

Taxation and foreign direct investment; a synthesis of empirical research

Publicatie

Dit artikel bespreekt de empirische literatuur over de invloed van de vennootschapsbelasting op de allocatie van directe buitenlandse investeringen.

1 oktober 2001

Mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen; analyse ten behoeve van de Verkenningen Economische Structuur

Publicatie

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen bij economisch structuurbeleid?

20 juli 2001

The effect of corporate taxes on investment and the capital stock

Publicatie

This paper analyses the effect of the corporate tax rate on the cost of capital and investment through two different channels.