Zoekresultaten

Er zijn 391 zoekresultaten voor *.
1 december 1997

JADE: een model voor de gezamenlijke analyse van dynamiek en evenwicht

Publicatie

JADE: een model voor de gezamenlijke analyse van dynamiek en evenwicht

1 oktober 1997

Economische aspecten bij voorstel herstructurering varkenshouderij

Publicatie

Economische aspecten bij voorstel herstructurering varkenshouderij

1 juni 1997

Vergroening en energie; effecten van verhoogde energieheffingen en gerichte vrijstellingen

Publicatie

Vergroening en energie; effecten van verhoogde energieheffingen en gerichte vrijstellingen

1 juni 1997

AIECE werkgroep verslagen - voorjaar 1997; de werelhandel en wereld grondstoffenprijzen 1996 - 1998

Publicatie

AIECE werkgroep verslagen - voorjaar 1997; de werelhandel en wereld grondstoffenprijzen 1996 - 1998

1 januari 1997

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 1999-2002

Publicatie

Het CPB becijfert de ruimte voor lastenverlichting, uitgavenverhoging en/of tekortreductie voor de periode 1999-2002

1 januari 1996

Omgevingsscenario's Lange Termijn Verkenning 1995-2020

Publicatie

Nieuwe langetermijn scenariostudie voor de Nederlandse economie 1995 - 2020.

1 januari 1996

Economische effecten van omroepbeleid op langere termijn

Publicatie

Economische effecten van omroepbeleid op langere termijn

1 januari 1996

AIECE Werkgroepverslagen- Voorjaar 1996; Wereldhandel en wereldgrondstoffenprijzen 1995-1997

Publicatie

AIECE Werkgroepverslagen- Voorjaar 1996; Wereldhandel en wereldgrondstoffenprijzen 1995-1997

1 januari 1996

Korte termijn prognoses voor de internationale economie - voorjaar 1996; algemeen verslag aangeboden aan de voorjaarsvergadering van de AIECE; Dublin, 8-10 mei, 1996

Publicatie

Korte termijn prognoses voor de internationale economie - voorjaar 1996; AIECE-vergadering, Dublin

1 januari 1996

AIECE Werkgroep verslagen- herfst 1996; wereldhandel 1995-1997; wereld goederenprijzen 1995-1997

Publicatie

AIECE Werkgroep verslagen- herfst 1996; wereldhandel en wereld goederenprijzen 1995-1997