Zoekresultaten

Er zijn 176 zoekresultaten voor *.
25 mei 2011

Externe Effecten van Binnenstedelijke Transformatie: Toegepaste Welvaartsanalyse in een Stedelijk Algemeen Evenwichtsmodel

Publicatie

Dit paper verkent enkele veelgenoemde externe baten van binnenstedelijke transformatie.

Image for Externe Effecten van Binnenstedelijke Transformatie: Toegepaste Welvaartsanalyse in een Stedelijk Algemeen Evenwichtsmodel
19 april 2011

Second opinion MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg

Publicatie

Het ministerie van VROM heeft het CPB gevraagd een second opinion te maken van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg.

Image for Second opinion MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg
19 april 2011

Second opinion MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie

Publicatie

Het CPB heeft een second opinion uitgevoerd over de Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie, gebaseerd op een rapport van Decisio.

Image for Second opinion MKEA van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie
8 april 2011

De prijsgevoeligheid van transferpassagiers op Schiphol: een second opinie

Publicatie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het CPB verzocht om een second opinie te schrijven over de prijsgevoeligheid van transferpassagiers op Schiphol.

Image for De prijsgevoeligheid van transferpassagiers op Schiphol: een second opinie
20 september 2010

Evaluatie beoordelingen Nota Ruimteprojecten

Publicatie

VROM vraagt het CPB een evaluatie op te stellen aan de hand van ervaringen met beoordelingen van (KBA's van) Nota Ruimteprojecten.

19 februari 2010

Spitstarief en weguitbreiding in kosten-batenanalyses

Publicatie

Deze notitie laat zien dat er een nauwe welvaartseconomische relatie is tussen weguitbreiding en spitstarief.

8 januari 2010

Beoordeling Westflank Haarlemmermeer

Publicatie

Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn door het Kabinet gevraagd ruim 20 projecten te toetsen.

11 december 2009

Second opinion kKBA Agenda voor de Afsluitdijk

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de kKBA die is uitgevoerd door Decisio BV i.s.m. Tauw

9 december 2009

Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse

Publicatie

Een hoge belastingdruk is goed verenigbaar met een hoog welzijns- en welvaartsniveau.

27 november 2009

Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte

Publicatie

Een overzicht van beoordelingen van 16 projecten t.b.v. een afweging voor de besteding van het zogenoemde Nota Ruimtebudget van 1 mld euro.