Zoekresultaten

Er zijn 92 zoekresultaten voor *.
6 juli 2010

Aow-plan sociale partners

Publicatie

Op verzoek van de informateur heeft het CPB de houdbaarheidswinst geanalyseerd van de afspraken gemaakt in het "Pensioenakkoord".

20 mei 2010

Economische beleidsevaluaties en welvaart

Publicatie

In dit memorandum wordt nader ingegaan op het begrip 'maatschappelijke welvaart'.

20 mei 2010

Verkiezingsprogramma's doorgerekend: Keuzes in Kaart 2011-2015

Publicatie

'Keuzes in Kaart' analyseert de effecten van de diverse verkiezingsprogramma's op de overheidsfinanciën.

8 april 2010

Houdbaarheid in 'Keuzes in Kaart'

Publicatie

Dit memorandum beschrijft op welke wijze het CPB bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's de effecten van maatregelen zal presenteren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

16 maart 2010

Economische verkenning 2011-2015

Publicatie

Dit document presenteert een scenario voor de Nederlandse economie tot en met 2015.

28 september 2009

Kwalitatieve gevolgen voor de werkgelegenheid op korte termijn van de tegenbegrotingen

Publicatie

in deze notitie gaat het CPB nader in op de kwalitatieve gevolgen op korte termijn voor de werkgelegenheid van de tegenbegrotingen

18 september 2007

Ex ante budgettaire effecten VVD tegenbegroting 2008

Publicatie

Het CPB heeft op verzoek van de VVD de ex ante budgettaire effecten in 2008 van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2008 bezien.

18 september 2007

Ex ante budgettaire effecten SP tegenbegroting 2008

Publicatie

Het CPB heeft op verzoek van de SP de ex ante budgettaire effecten in 2008 van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2008 bezien

7 februari 2007

Indicatie van effecten Financieel kader 2008-2011

Publicatie

Deze notitie bevat een indicatieve analyse van de ex-ante budgettaire effecten van het Financieel kader van het coalitie-akkoord

15 december 2006

Keuzes in kaart 2008-2011: Economische effecten van acht verkiezingsprogramma's

Publicatie

Op verzoek van politieke partijen maakt het CPB voorafgaand aan de verkiezingen traditiegetrouw een analyse van de economische effecten van verkiezingsprogramma’s.