Zoekresultaten

Er zijn 4 zoekresultaten voor *.
1 november 2000

Ruimte voor water; kosten en baten van zes projecten en enige alternatieven

Publicatie

Volgens klimatologen verandert het klimaat; zonder ingrijpen meer wateroverlast

1 juni 2000

Kosten-batenanalyse van HSL-Oost infrastructuur

Publicatie

Hogesnelheidstreinen op de lijn Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Duitse grens (‘HSL-Oost’); een kosten-batenanalyse.

20 april 2000

Evaluatie van infrastructuurprojecten; leidraad voor kosten-batenanalyse

Publicatie

Verschillende onderzoeksinstituten beveelt aan om bij grote infrastructuurprojecten een kostenbatenanalyse uit te voeren, als kader waarbinnen een integrale en transparante beschrijving van effecten mogelijk is.

1 januari 2000

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid

Publicatie

Op weg naar een effectiever grotestedenbeleid