Zoekresultaten

Er zijn 7 zoekresultaten voor *.
23 november 2001

Toetsing uitwerking KKBA Zuiderzeelijn

Publicatie

CPB toetst 'verdiepte KBA' na discussie over baten aanleg Zuiderzeelijn tussen NEI, RUG en Nyfer

18 juli 2001

De maatschappelijke kosten en baten van technologiesubsidies zoals de WBSO

Publicatie

Aantrekkelijker alternatieven voor verhoging WBSO budget.

17 juli 2001

tOETs; ex ante evaluatie van de vijfde nota ruimtelijke ordening

Publicatie

In juni 1999 heeft de Minister van VROM de verschillende planbureau´s verzocht gezamenlijk een ex ante evaluatie uit te voeren van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

10 juli 2001

Analyse zeetoegang Noordzeekanaalgebied: een second opinion

Publicatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat vraagt CPB advies over KBA zeetoegang Noordzeekanaalgebied

28 mei 2001

Welvaartseffecten van Maasvlakte 2; kosten-batenanalyse van uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning.

Publicatie

Economische groei en geluidsnormen zijn bepalend voor de timing van aanleg Maasvlakte 2.

4 mei 2001

De Zuiderzeelijn: wat kunnen we concluderen op basis van de kosten-baten analyse?

Publicatie

CPB geeft second opinium over kosten-baten analyse Zuiderzeelijn uitgevoerd door het LEI