Zoekresultaten

Er zijn 6 zoekresultaten voor *.
17 december 2003

Kengetallen kosten-batenanalyse project 'Zuidas Amsterdam'

Publicatie

Project Zuidas in zijn huidige vorm maatschappelijk niet rendabel.

1 december 2003

Globale toets Business case Maasvlakte 2

Publicatie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB verzocht: “een globale toets op te stellen van de zogenoemde “doorsteekvariant” voor de Tweede Maasvlakte.

28 november 2003

Investeren in kennis; een maatschappelijk-economische beoordeling van de Bsik-projecten

Publicatie

Een beoordeling van de maatschappelijk-economische effecten van de 67 ingediende Bsik-voorstellen.

23 juli 2003

Beknopte analyse van de overslag in de Amsterdamse haven

Publicatie

Het ministerie van Ven W heeft het CPB om een beknopte analyse gevraagd van de ontwikkeling van de overslag in de Amsterdamse haven in de laatste jaren

25 maart 2003

Second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam-België

Publicatie

Op verzoek van ministerie van Verkeer en Waterstaat maakt het CPB een second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam-België

3 februari 2003

Twee jaar ervaring met OEEI; de discussie over indirecte effecten

Publicatie

Deze bundel is een weergave van het congres '2 jaar ervaring met oeei - de discussie over indirecte effecten' op 25 juni 2002.