Zoekresultaten

Er zijn 10 zoekresultaten voor *.
19 september 2005

Windenergie op de Noordzee; een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Publicatie

Het CPB en het Energieonderzoek Centrum Nederland hebben een kosten-batenanalyse uitgevoerd van windparken in de Noordzee.

15 september 2005

De effectiviteit van de innovatievoucher 2004

Publicatie

Innovatievoucher zet MKB-ers aan tot veel extra opdrachten aan kennisinstellingen.

30 juni 2005

Urgentie van acties omtrent veiligheid tegen overstromen

Publicatie

Deze notitie bevat toelichting en aanvullingen bij antwoorden op vragen gesteld tijdens een bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat met deskundigen naar aanleiding van de PKB Ruimte voor de Rivier op 15 juni 2005.

17 juni 2005

Economische analyse van verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer

Publicatie

Nieuwe wegen waar dat niet al te duur is, specifieke heffingen op andere drukke plaatsen.

16 juni 2005

Leren van investeren; analyse van investeringsvoorstellen in kennis, milieu en ruimtelijke economie

Publicatie

Ruim twintig projecten snel getoetst op verwachte bijdrage aan maatschappelijke welvaart.

29 april 2005

Economische effecten van verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer

Publicatie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een economische analyse te maken van 10 verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer.

26 april 2005

Veiligheid tegen overstromen: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1

Publicatie

Veiligheidsnormen voor bescherming tegen overstromen economisch gezien niet optimaal.

26 april 2005

Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2

Publicatie

Combineren veiligheidswinst met natuurontwikkeling in het algemeen niet kostenbesparend.

29 maart 2005

Kosten-batenanalyse Zeetoegang IJmuijden, een second opinion

Publicatie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd over de door SEO uitgebrachte KKBA een 'second opinion' uit te brengen.

19 januari 2005

Meer politie, minder misdaad. Het effect van politie op misdaad in Nederland, 1996-2003

Publicatie

Meer blauw op straat helpt.