Zoekresultaten

Er zijn 12 zoekresultaten voor *.
28 november 2008

Second opinion kKBA rapportage in de MIRT-Verkenning Zeetoegang IJmond

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een ‘second opinion’ uit te brengen over de KKBA (ECORYS) over de zeetoegang in IJmuiden

25 november 2008

Defiscalisering rente

Publicatie

Financiën heeft het CPB gevraagd een economische analyse te maken van wijzigingen in de fiscale behandeling van rente in de vennootschapsbelasting (Vpb)

13 november 2008

Het effect van antisociale gedragsstoornis op jonge leeftijd op het bereikte opleidingsniveau

Publicatie

Antisociale gedragsstoornis genereert grote menselijke en financiële kosten voor individu en samenleving.

17 september 2008

Second Opinion van de KBA van weguitbreidingen in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een toetsing van de KBA van het wegennet in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere (Arcadis) uit te voeren

4 juli 2008

Second opinion op de kengetallen kosten-batenanalyseA4 Benelux - Klaaswaal

Publicatie

Deze notitie betreft een second opinion op een kengetallen KBA van de A4 Benelux - Klaaswaal (A4BK) van ECORYS

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Publicatie

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

19 maart 2008

Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse

Publicatie

Dit memorandum gaat over het definiëren van een toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).

6 maart 2008

Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn

Publicatie

Op verzoek van de projectorganisatie Planstudie OV-SAAL heeft het CPB de ‘Quick Scan Flevolijn’ beoordeeld

19 februari 2008

Een rookverbod in de Nederlandse horeca; een kosten-batenanalyse.

Publicatie

Het kabinet Balkenende IV heeft besloten om de horeca per 1 juli 2008 geheel rookvrij te maken.