Zoekresultaten

Er zijn 18 zoekresultaten voor *.
11 december 2009

Second opinion kKBA Agenda voor de Afsluitdijk

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de kKBA die is uitgevoerd door Decisio BV i.s.m. Tauw

9 december 2009

Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse

Publicatie

Een hoge belastingdruk is goed verenigbaar met een hoog welzijns- en welvaartsniveau.

27 november 2009

Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte

Publicatie

Een overzicht van beoordelingen van 16 projecten t.b.v. een afweging voor de besteding van het zogenoemde Nota Ruimtebudget van 1 mld euro.

16 november 2009

Probleemanalyse en daaruit volgende project- en nulalternatieven in KBA's

Publicatie

Dit memorandum omschrijft aan de hand van voorbeelden wat een project is en wat een bijpassend nulalternatief is.

5 november 2009

Maatschappelijke kosten en baten van verstedelijkingsvarianten en openbaarvervoerprojecten voor Almere

Publicatie

Onderzoek naar de combinatie van verstedelijkingsalternatieven voor Almere en daaraan gekoppelde spoorinvesteringen.

29 oktober 2009

Welvaartsanalyse in vervoersnetwerken

Publicatie

Twee manieren van meten van welvaartswinsten in vervoersnetwerken geven dezelfde uitkomst.

8 oktober 2009

De ombouw van de BPM, lastenneutraliteit en 'autonome vergroening'

Publicatie

De grondslag van de aanschafbelasting op personenauto's (BPM), wordt gewijzigd van de cataloguswaarde naar de CO2-uitstoot van de nieuwe auto

24 september 2009

Toelichting beoordelingsmethodiek projectbeoordelingen

Publicatie

In dit memorandum wordt kort uitgelegd wat de welvaarteconomische voorwaarden voor subsidieverlening zijn en hoe deze in projectbeoordelingen worden toegepast.

19 augustus 2009

Beoordeling CPB FES-ronde selectieve continuering

Publicatie

Een beoordeling van 14 projecten, met de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart.

19 mei 2009

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

Publicatie

Toetsing van een aantal projecten in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking).