Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
20 september 2010

Evaluatie beoordelingen Nota Ruimteprojecten

Publicatie

VROM vraagt het CPB een evaluatie op te stellen aan de hand van ervaringen met beoordelingen van (KBA's van) Nota Ruimteprojecten.

19 februari 2010

Spitstarief en weguitbreiding in kosten-batenanalyses

Publicatie

Deze notitie laat zien dat er een nauwe welvaartseconomische relatie is tussen weguitbreiding en spitstarief.

8 januari 2010

Beoordeling Westflank Haarlemmermeer

Publicatie

Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn door het Kabinet gevraagd ruim 20 projecten te toetsen.