Zoekresultaten

Er zijn 11 zoekresultaten voor *.
30 april 2021

Minder nieuwe bedrijven en lager aantal stoppers in coronacrisis

Publicatie

De coronacrisis heeft zichtbare gevolgen voor de bedrijvigheid in Nederland. In 2020 werden 6,5% minder bedrijven met ten minste 2 werknemers opgericht. Deze daling beperkt zich niet tot de sectoren die de meeste hinder hebben van gezondheidsbeperkingen, zoals de horeca, want bijna elke sector zag vorig jaar een afname van het aantal starters.

Image for Minder nieuwe bedrijven en lager aantal stoppers in coronacrisis
24 september 2020

Marktmacht op de Nederlandse arbeidsmarkt

Publicatie

Werkgevers hebben marktmacht op de arbeidsmarkt. Dat blijkt onder meer uit de internationale wetenschappelijke literatuur. Het CPB heeft uitgezocht hoe dat in Nederland zit. Marktmacht betekent dat werkgevers loonzettingsmacht hebben: zij kunnen het loon lager zetten dan het gangbare marktloon zonder dat werknemers massaal de benen nemen.

Image for Marktmacht op de Nederlandse arbeidsmarkt
8 februari 2018

Prijsgedrag op de markt voor huishoudelijke hulp

Publicatie

Het CPB heeft samen met het SCP onderzoek gedaan naar het prijsgedrag op de markt voor huishoudelijke hulp. Deze vorm van thuishulp werd met de invoering van de Wmo 2007 een van de eerste ondersteuningstaken die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid gevallen zijn.

19 december 2014

Overheidslonen volgen marktlonen

Publicatie

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

27 november 2009

Afromen, parkeren en andere bedoelde en onbedoelde effecten van prestatieprikkels voor reïntegratiebedrijven

Publicatie

Welke effecten hebben prestatieprikkels voor reïntegratiebedrijven?

27 november 2009

Uitbesteding van reïntegratie: gebruik en nut

Publicatie

Sociale diensten met een krap reïntegratiebudget zijn eerder geneigd reïntegratie uit te besteden.

7 september 2009

Economische gevolgen beoogde aanpassing Winkeltijdenwet

Publicatie

Wat zijn de gevolgen van de aanscherping van de regels ter verruiming van het aantal koopzondagen op de Nederlandse economie?

11 oktober 2007

Prikkels en regionale samenwerking bij arbeidsbemiddeling

Publicatie

Dit memorandum presenteert een speltheoretisch model dat ingaat op de wisselwerking tussen regionale samenwerking en prikkels voor de werkloosheidsbemiddeling in Nederland.

12 december 2006

Measuring the effectiveness of Public Employment Service (PES) workers; an empirical analysis based on the performance outcomes of regional employment offices

Publicatie

Deze studie onderzoekt de effectiviteit van (extra) werknemers bij CWI-kantoren.

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Publicatie

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.