Zoekresultaten

Er zijn 4 zoekresultaten voor *.
11 december 2009

Second opinion kKBA Agenda voor de Afsluitdijk

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de kKBA die is uitgevoerd door Decisio BV i.s.m. Tauw

24 september 2009

Toelichting beoordelingsmethodiek projectbeoordelingen

Publicatie

In dit memorandum wordt kort uitgelegd wat de welvaarteconomische voorwaarden voor subsidieverlening zijn en hoe deze in projectbeoordelingen worden toegepast.

19 mei 2009

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

Publicatie

Toetsing van een aantal projecten in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking).

3 maart 2009

Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport

Publicatie

In deze CPB-notitie wordt een second opinion gegeven over de MKBA van de projectalternatieven voor de Kanaalzone Gent-Terneuzen.