Zoekresultaten

Er zijn 12 zoekresultaten voor *.
12 december 2001

Economische Verkenning 2003-2006

Publicatie

Deze studie is analyse van het groeipotentieel van de Nederlandse economie op de middellange termijn.

3 december 2001

MLT-op-maat ICT 2003-2006

Publicatie

De Nederlandse ICT-sector zal de komende jaren minder snel groeien dan de afgelopen periode.

1 november 2001

Nieuwe ramingen 2001-2002

Publicatie

Nieuwe raming voor de Nederlandse economie in sterk veranderd internationaal beeld

16 augustus 2001

De ruimtevraag tot 2030 in twee scenario's

Publicatie

Hebben we ruimte genoeg?

14 augustus 2001

De nieuwe consumptiefunctie van SAFE

Publicatie

Deze notitie presenteert de nieuwe consumptiefunctie van SAFE, die in gebruik is genomen bij de berekeningen voor de KMEV 2002.

16 juli 2001

Een scenario voor de zorguitgaven 2003-2006

Publicatie

Sterke stijging uitgaven aan gezondheidszorg verwacht.

10 juli 2001

Aanzet tot analytisch kader voor economische effecten van e-commerce

Publicatie

Dit memorandum schetst een analytisch kader voor de economische effecten van e-commerce.

1 juni 2001

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2003-2006

Publicatie

Wat is de budgettaire ruimte in de komende kabinetsperiode?

19 april 2001

Potentiele groei volgens de productiefunctiebenadering

Publicatie

Dit Memorandum beschrijft berekeningsmethodes die zijn gehanteerd ten behoeve van het CPB-document "Het Nederlands groeipotentieel op middellange termijn".

9 april 2001

Aanbodzijde economie Verenigde Staten en EU, 1970-2006

Publicatie

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en beschrijft de productiefunctie-methode, die gebruikt is voor de berekening van de groei van de potentiële productie.