Zoekresultaten

Er zijn 10 zoekresultaten voor *.
21 december 2005

Kosteneffectiviteitsanalyse van het maatregelpakket in de PKB Ruimte voor de Rivier deel 3

Publicatie

De Projectorganisatie ‘Ruimte voor de Rivier’ vraagt het CPB een kosten-batenanalyse (KBA) uit te voeren voor de Planologische Kernbeslissing (PKB) ‘Ruimte voor de Rivier’.

21 december 2005

Simulating the Lisbon skills targets in WorldScan

Publicatie

Onze excuses, er is geen Nederlandse vertaling voor deze pagina

12 december 2005

Reactie op kritiek van Van Eijck op koopkrachtcijfers CPB

Publicatie

In dit memorandum reageert het CPB op de kritiek van oud-staatssecretaris Van Eijck op de berekening van de koopkracht door het CPB.

12 december 2005

Beschrijving koopkrachtberekening

Publicatie

In dit memorandum worden de koopkrachtberekeningen van het CPB nader toegelicht.

25 november 2005

Hoe kunnen we de aandelen van binnenlandse vraag en export in de economische groei bepalen?

Publicatie

Dit memorandum onthult de verschillen tussen de ‘Nederlandse methode’ en de ‘internationale methode’ om de aandelen van bestedingscategorieën aan economische groei te bepalen.

17 augustus 2005

Raming van het bijstandsvolume in de MEV 2006

Publicatie

Dit memorandum licht de raming van het bijstandsvolume voor 2005 respectievelijk 2006 toe.

17 augustus 2005

De economische situatie in Italië

Publicatie

Dit Memorandum bevat achtergrondmateriaal bij het kader over de Italiaanse economie in de Macro Economische Verkenningen 2006.

26 april 2005

Puntschattingen versus betrouwbaarheidsintervallen

Publicatie

Dit memorandum heeft als doel een overzicht te geven hoe andere (inter)nationale instituten die economische voorspellingen maken, hun korte-termijnvoorspellinge presenteren: als puntschattingen of met betrouwbaarheidsintervallen.

1 maart 2005

Raming van het bijstandsvolume in het CEP 2005

Publicatie

In dit memorandum wordt een raming gemaakt van het aantal bijstandsuitkeringen voor 2005

14 januari 2005

Arbeidsproductiviteit op lange termijn in historisch en internationaal perspectief

Publicatie

Dit memorandum plaatst de cijfers over de Nederlandse arbeidsproductiviteitsgroei in historisch en internationaal perspectief.