Zoekresultaten

Er zijn 19 zoekresultaten voor *.
14 november 2007

India en de Nederlandse economie; gestileerde feiten en vooruitzichten.

De indrukwekkende economische groei in India gedurende de afgelopen decennia heeft per saldo een positief effect gehad op de Nederlandse economie.

14 november 2007

India en de Nederlandse economie; gestileerde feiten en vooruitzichten.

De indrukwekkende economische groei in India gedurende de afgelopen decennia heeft per saldo een positief effect gehad op de Nederlandse economie.

4 oktober 2007

O&O in Worldscan

Dit memorandum analyseert en controleert of het effect van O&O op de totale factor productiviteit (TFP), zoals ingebouwd in Worldscan, consistent is met de empirische schattingen die gebruikt zijn voor de ijking van het model.

4 oktober 2007

O&O in Worldscan

Dit memorandum analyseert en controleert of het effect van O&O op de totale factor productiviteit (TFP), zoals ingebouwd in Worldscan, consistent is met de empirische schattingen die gebruikt zijn voor de ijking van het model.

18 september 2007

Raming van het bijstandsvolume in MEV 2008 en Actualisatie Economische Verkenning 2008 - 2011

In dit memorandum wordt een raming gemaakt van het bijstandsvolume voor 2007 en voor de periode 2008 - 2011

18 september 2007

Actualisatie Economische Verkenning 2008-2011.

In dit document wordt een scenario voor de economische groei, de koopkrachtontwikkeling en de overheidsfinanciën geschetst.

30 juli 2007

Scenario's van klimaatbeleid na 2012

Vier scenario's schetsen in dit rapport verschillende toekomstbeelden op het terrein van klimaatbeleid.

30 juli 2007

Scenario's van klimaatbeleid na 2012

Vier scenario's schetsen in dit rapport verschillende toekomstbeelden op het terrein van klimaatbeleid.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.

2 juli 2007

Wederuitvoer: internationale vergelijking en gevolgen voor prestatie-indicatoren

Sinds het midden van de jaren tachtig groeit de wederuitvoer van Nederland explosief, met uitzondering van een hapering in 2001 en 2002.