Zoekresultaten

Er zijn 13 zoekresultaten voor *.
9 december 2009

Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse

Publicatie

Een hoge belastingdruk is goed verenigbaar met een hoog welzijns- en welvaartsniveau.

24 november 2009

Macro-economische effecten van bouwinvesteringen

Publicatie

Op verzoek van het Nationaal Restauratiefonds rekent het CPB mee aan effecten van investeringen in de monumentenzorg

5 november 2009

Maatschappelijke kosten en baten van verstedelijkingsvarianten en openbaarvervoerprojecten voor Almere

Publicatie

Onderzoek naar de combinatie van verstedelijkingsalternatieven voor Almere en daaraan gekoppelde spoorinvesteringen.

15 september 2009

Investeringen in woningen (MEV 2010)

Publicatie

Dit memorandum geeft een onderbouwing van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw ten tijde van de MEV2010.

8 september 2009

Brede welvaart en nationaal inkomen

Publicatie

In deze notitie staat de vraag centraal wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om in beleidsanalyses van een breder welvaartsbegrip dan de groei van het BNP uit te gaan

23 juni 2009

Een analyse van de individuele spaarrekining voor werkloosheid in Nederland

Publicatie

Hervormingsoptie voor de werkloosheidsverzekering: de introductie van een zogenoemde spaar-WW.

12 juni 2009

Budget deeltijd-WW

Publicatie

Deze notitie gaat in op de kosten van de deeltijd-WW aan de hand van twee scenario's

10 juni 2009

Verhoging Nationale Hypotheekgarantie

Publicatie

In deze notitie worden de verwachte effecten besproken van een verhoging van de kostengrens van de NHG naar 350 duizend euro

19 mei 2009

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

Publicatie

Toetsing van een aantal projecten in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking).

23 april 2009

Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Publicatie

Dit memorandum beschrijft een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod en het aantal gewerkte uren per week tot 2050.