Zoekresultaten

Er zijn 9 zoekresultaten voor *.
23 december 2002

Kenmerken van uittreders - december 2002

Publicatie

Dit memorandum geeft inzicht in het verschijnsel van vervroegd uittreden.

29 november 2002

Verlof en arbeidsmarkt

Publicatie

Beter-betaald verlof verlaagt arbeidsaanbod en productie voor de markt.

30 oktober 2002

Does European cohesion policy reduce regional disparities? An empirical analysis

Publicatie

Het Europese cohesiebeleid richt zich voornamelijk op de financiering van werkgelegenheids- en infrastructuur-projecten in achterblijvende regio's van de Europese Unie.

27 augustus 2002

Collectieve loonstijgingen volgens twee statistieken: Het verschil tussen het CPB-contractloon en het cao-loon van het CBS gekwantificeerd - augustus 2002

Publicatie

In dit memorandum wordt een vergelijking gemaakt van de CPB-contractloonstijging en de cao-loonstijging zoals berekend door het CBS.

20 maart 2002

Het effect van twee onderdelen van het SER-advies "Werken aan arbeidsgeschiktheid"

Publicatie

Het effect van twee onderdelen van het SER-advies "Werken aan arbeidsgeschiktheid"

18 maart 2002

Analyse van het SER-advies "Werken aan arbeidsgeschiktheid"

Publicatie

CBP analyseert SER-advies WAO: dit advies beoogt de instroom in de WAO drastisch te beperken

14 februari 2002

Analyse van de WAO-voorstellen op hoofdlijnen van de SER

Publicatie

CPB maakt analyse op hoofdlijnen van SER-voorstel tot drastische beperking instroom WAO

14 januari 2002

Arbeidsaanbod op middellange termijn

Publicatie

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de projectie van de toekomstige arbeidsaanbodgroei.

9 januari 2002

Factor mobility and regional disparities; east, west, home's best?

Publicatie

Zowel werkloosheidspercentages als inkomens per hoofd van de bevolking verschillen enorm tussen de Europese regio's.