Zoekresultaten

Er zijn 5 zoekresultaten voor *.
15 oktober 2003

Effecten loonmatiging in 2004 en 2005

Publicatie

De economische effecten van de afspraak tot loonmatiging in 2004 en 2005

6 oktober 2003

Herverdelingseffecten van Immigratie

Publicatie

In dit memorandum bestuderen we de voor- en nadelen die de autochtone bevolking ten deel vallen door immigratie.

19 juni 2003

Contra-expertise effecten BTW-verlaging arbeidsintensieve diensten

Publicatie

Deze notitie schetst een analytisch kader voor bestudering van de effecten van de BTW-verlaging op de werkgelegenheid.

18 maart 2003

European wage coordination; nightmare or dream to come true? An economic analysis of wage bargaining institutions in the EU

Publicatie

De onderhandelingsmacht van vakbonden is de laatste decennia geleidelijk afgenomen als gevolg van de Europese integratie.

5 februari 2003

Relatie loonmatiging en pensioenpremies

Publicatie

SZW stelt CPB drie vragen met betrekking tot loonmatiging en pensioenpremies