Zoekresultaten

Er zijn 22 zoekresultaten voor *.
26 november 2004

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde per bedrijfstak, 2001–2020 en 2021–2040

De uitkomsten voor de groei van het volume van de toegevoegde waarde en van de werkgelegenheid per bedrijfstak in de scenariostudie "Vier vergezichten op Nederland".

26 november 2004

Arbeidsaanbod in de lange-termijnscenario's voor Nederland

Voortgezette groei arbeidsaanbod in drie van vier scenario's tot 2040.

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.

8 november 2004

Effecten wetsvoorstel VUT/prepensioen/levensloop

CPB beoordeelt budgettaire en participatie-effecten wetsvoorstel VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

8 november 2004

Prepensioen en arbeidsparticipatie ouderen

Dit onderzoek laat zien dat de overgang van VUT naar prepensioen een belangrijk effect sorteert op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers.

11 oktober 2004

Samenvatting CPB-bijdrage voor de Hoorzitting van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over VUT, prepensioen en levensloop

Dit memorandum is een samenvatting van de CPB-bijdrage voor de Hoorzitting van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over VUT, prepensioen en levensloop.

5 oktober 2004

Hoorzitting wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop

De notitie bespreekt kort drie elementen van het wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop.

30 september 2004

Analyse GroenLinks voorstel voor 'Balkenende-banen'

CPB analyseert plan GroenLinks om 100 000 banen te creëren voor mensen die langer dan een half jaar werkloos zijn