Zoekresultaten

Er zijn 17 zoekresultaten voor *.
26 november 2004

Werkgelegenheid en toegevoegde waarde per bedrijfstak, 2001–2020 en 2021–2040

Publicatie

De uitkomsten voor de groei van het volume van de toegevoegde waarde en van de werkgelegenheid per bedrijfstak in de scenariostudie "Vier vergezichten op Nederland".

26 november 2004

Arbeidsaanbod in de lange-termijnscenario's voor Nederland

Publicatie

Voortgezette groei arbeidsaanbod in drie van vier scenario's tot 2040.

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Publicatie

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.

8 november 2004

Effecten wetsvoorstel VUT/prepensioen/levensloop

Publicatie

CPB beoordeelt budgettaire en participatie-effecten wetsvoorstel VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling

8 november 2004

Prepensioen en arbeidsparticipatie ouderen

Publicatie

Dit onderzoek laat zien dat de overgang van VUT naar prepensioen een belangrijk effect sorteert op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers.

11 oktober 2004

Samenvatting CPB-bijdrage voor de Hoorzitting van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over VUT, prepensioen en levensloop

Publicatie

Dit memorandum is een samenvatting van de CPB-bijdrage voor de Hoorzitting van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer over VUT, prepensioen en levensloop.

5 oktober 2004

Hoorzitting wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop

Publicatie

De notitie bespreekt kort drie elementen van het wetsontwerp VUT/prepensioen-levensloop.

30 september 2004

Analyse GroenLinks voorstel voor 'Balkenende-banen'

Publicatie

CPB analyseert plan GroenLinks om 100 000 banen te creëren voor mensen die langer dan een half jaar werkloos zijn

27 september 2004

De effecten van verhoging van de pensioneringsleeftijd

Publicatie

Variant basispad Pensioenstudie: wat zijn de effecten van verhoging pensioneringsleeftijd als participatie ouderen op 30% wordt verondersteld

27 september 2004

Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal voorstellen van de PvdA

Publicatie

PvdA vraagt CPB structurele arbeidsmarkteffecten van een viertal specifieke maatregelen te berekenen