Zoekresultaten

Er zijn 14 zoekresultaten voor *.
16 december 2005

Arbeidsaanbod tot 2050: een beleidsneutraal scenario

In dit memorandum beschrijven we een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod tot 2050.

31 oktober 2005

De conjunctuurgevoeligheid van het ziekteverzuim

Meer ziekteverzuim tijdens hoogconjunctuur.

28 september 2005

Second opinion Meerjarenperspectief CWI

SZW vraagt CPB second opinion op te stellen over de effecten van nieuw te voeren beleid CWI

20 september 2005

Europese tijden; de publieke opinie over Europa; arbeidstijden, vergeleken en verklaard

In deze Europese Verkenning worden de feiten en voorkeuren over de tijdsbesteding voor de EU-lidstaten en de VS gepresenteerd.

28 juli 2005

Schaarste aan studenten in de exacte wetenschappen en techniek in Nederland

Arbeidsmarkt duidt niet op tekorten aan bèta's.

9 juni 2005

Analyse PvdA-voorstel aanpassing huidige WAO

Tweede Kamerlid mevrouw Bussemaker heeft het CPB verzocht om een voorstel tot aanpassing van het huidige WAO-stelsel te analyseren.

12 mei 2005

Position paper rondetafelgesprek WIA

Deze CPB Notitie presenteert de voornaamste bevindingen van recente CPB analyses van de WIA