Zoekresultaten

Er zijn 23 zoekresultaten voor *.
19 december 2006

Turken in Nederland en Duitsland; de arbeidsmarktpositie vergeleken

Naarmate men beter is geïntegreerd, zal men doorgaans betere perspectieven hebben op de arbeidsmarkt.

12 december 2006

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

In dit memorandum wordt een overzicht gegeven van het arbeidsaanbod in Nederland naar verschillende sociaaldemografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, opleiding en etniciteit.

6 juli 2006

Second Opinion SEO studie 'De weg terug; epiloog'

Deze notitie beschrijft de resultaten van de Second Opinion door het CPB van het SEO onderzoek 'De weg terug'

14 juni 2006

Aangepaste berekening van replacement rate en wiggen

Dit memorandum beschrijft de aanpassingen in de berekening van de lange reeks van replacement rate en wiggen.

14 juni 2006

Wet werk en bijstand; een eerste kwantificering van effecten.

In 2004 is de Wet Werk en Bijstand ingevoerd. Een belangrijk element in deze wet is de verandering in de financieringssystematiek.

24 mei 2006

Instroom in de WGA en rentehobbel

Op verzoek van SZW maakt het CPB een nieuwe instroomraming voor de WGA