Zoekresultaten

Er zijn 17 zoekresultaten voor *.
19 december 2006

Turken in Nederland en Duitsland; de arbeidsmarktpositie vergeleken

Publicatie

Naarmate men beter is geïntegreerd, zal men doorgaans betere perspectieven hebben op de arbeidsmarkt.

12 december 2006

Measuring the effectiveness of Public Employment Service (PES) workers; an empirical analysis based on the performance outcomes of regional employment offices

Publicatie

Deze studie onderzoekt de effectiviteit van (extra) werknemers bij CWI-kantoren.

12 december 2006

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Publicatie

In dit memorandum wordt een overzicht gegeven van het arbeidsaanbod in Nederland naar verschillende sociaaldemografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, opleiding en etniciteit.

28 november 2006

Ontslagbeschermingswetgeving; lessen uit theoretische en empirische studies voor de Nederlandse situatie

Publicatie

Ontslagbescherming in de schijnwerpers.

6 juli 2006

Second Opinion SEO studie 'De weg terug; epiloog'

Publicatie

Deze notitie beschrijft de resultaten van de Second Opinion door het CPB van het SEO onderzoek 'De weg terug'

14 juni 2006

Wet werk en bijstand; een eerste kwantificering van effecten.

Publicatie

In 2004 is de Wet Werk en Bijstand ingevoerd. Een belangrijk element in deze wet is de verandering in de financieringssystematiek.

14 juni 2006

Aangepaste berekening van replacement rate en wiggen

Publicatie

Dit memorandum beschrijft de aanpassingen in de berekening van de lange reeks van replacement rate en wiggen.

24 mei 2006

Instroom in de WGA en rentehobbel

Publicatie

Op verzoek van SZW maakt het CPB een nieuwe instroomraming voor de WGA

12 mei 2006

De structurele groei van het arbeidsaanbod op middellange termijn

Publicatie

In dit memorandum wordt de structurele groei van het arbeidsaanbod in de periode 2008-2011 beschreven.

12 mei 2006

Potentiële groei volgens de Productiefunctie Benadering, versie 2006

Publicatie

In dit memorandum wordt vooral aandacht besteed aan de productiefunctie-methode, waarmee de groei van de potentiële productie kan worden geschat.