Zoekresultaten

Er zijn 18 zoekresultaten voor *.
17 december 2007

Verdubbeling van de instroom in de Wajong: oorzaken en beleidsopties.

De instroom in de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) is sterk gestegen.

6 december 2007

The trend in female labour force participation; what can be expected for the future?

In deze studie onderzoeken we de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en maken we een onderbouwde raming voor de toekomst.

23 oktober 2007

Immigratiebeleid en de vormgeving van de welvaartsstaat; een kwalitatieve benadering om de interactie te verkennen

De mate van inkomensherverdeling binnen een welvaartsstaat is belangrijk bij de vormgeving van het beleid voor arbeidsmigratie.

23 oktober 2007

Immigratiebeleid en de vormgeving van de welvaartsstaat; een kwalitatieve benadering om de interactie te verkennen

De mate van inkomensherverdeling binnen een welvaartsstaat is belangrijk bij de vormgeving van het beleid voor arbeidsmigratie.

11 oktober 2007

Prikkels en regionale samenwerking bij arbeidsbemiddeling

Dit memorandum presenteert een speltheoretisch model dat ingaat op de wisselwerking tussen regionale samenwerking en prikkels voor de werkloosheidsbemiddeling in Nederland.

11 oktober 2007

Prikkels en regionale samenwerking bij arbeidsbemiddeling

Dit memorandum presenteert een speltheoretisch model dat ingaat op de wisselwerking tussen regionale samenwerking en prikkels voor de werkloosheidsbemiddeling in Nederland.

27 juni 2007

RAM; regionaal arbeidsmarktmodel voor Nederland.

Deze publicatie bevat een beschrijving van een regionaal arbeidsmarktmodel voor Nederland (RAM), dat door het CPB is ontwikkeld.

20 juni 2007

The impact of housing market institutions on labour mobility; a European cross-country comparison

In dit paper bestuderen we de effecten van huizenmarktinstituties op de arbeidsmarkt. Hiervoor bekijken we de baanduren van werknemers en hun kans op een andere baan, werkloosheid of het verlaten van de arbeidsmarkt aan de hand van een steekproef van huishoudens in 14 Europese landen tussen 1994 en 2001.