Zoekresultaten

Er zijn 15 zoekresultaten voor *.
17 december 2007

Non-profit provision of job training and mediation services; an empirical analysis using contract data of job training service providers

Publicatie

Dit paper vergelijkt de prestaties van winstgerichte met niet-winstgerichte re-integratiebedrijven.

17 december 2007

Verdubbeling van de instroom in de Wajong: oorzaken en beleidsopties.

Publicatie

De instroom in de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) is sterk gestegen.

6 december 2007

The trend in female labour force participation; what can be expected for the future?

Publicatie

In deze studie onderzoeken we de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en maken we een onderbouwde raming voor de toekomst.

23 oktober 2007

Immigratiebeleid en de vormgeving van de welvaartsstaat; een kwalitatieve benadering om de interactie te verkennen

Publicatie

De mate van inkomensherverdeling binnen een welvaartsstaat is belangrijk bij de vormgeving van het beleid voor arbeidsmigratie.

11 oktober 2007

Prikkels en regionale samenwerking bij arbeidsbemiddeling

Publicatie

Dit memorandum presenteert een speltheoretisch model dat ingaat op de wisselwerking tussen regionale samenwerking en prikkels voor de werkloosheidsbemiddeling in Nederland.

27 juni 2007

RAM; regionaal arbeidsmarktmodel voor Nederland.

Publicatie

Deze publicatie bevat een beschrijving van een regionaal arbeidsmarktmodel voor Nederland (RAM), dat door het CPB is ontwikkeld.

20 juni 2007

The impact of housing market institutions on labour mobility; a European cross-country comparison

Publicatie

In dit paper bestuderen we de effecten van huizenmarktinstituties op de arbeidsmarkt. Hiervoor bekijken we de baanduren

16 mei 2007

Post-initiële Scholing en Werkloosheid

Publicatie

Dit memorandum gaat over de vraag in hoeverre intensievere scholing van werknemers de werkloosheid, en daarmee het beroep op de sociale zekerheid, kan verminderen.

25 april 2007

De effectiviteit van CWI medewerkers: aanvullende schattingen tot 2006

Publicatie

Het CWI heeft het CPB verzocht om de schattingen van de effectiviteit van de CWI medewerkers uit te breiden met de jaren 2005 en 2006.

24 april 2007

Rentehobbelopslag WGA in 2008

Publicatie

Net als vorig jaar heeft SZW het CPB enkele vragen gesteld in verband met het vaststellen van de rentehobbelopslag in de WGA