Zoekresultaten

Er zijn 7 zoekresultaten voor *.
17 oktober 2008

Effecten doorwerkbonus

Publicatie

Het ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd een inschatting te geven van de effecten van de doorwerkbonus.

14 oktober 2008

Modernisering arbeidstijden en verlofregelingen

Publicatie

SZW vraagt het CPB om commentaar te leveren op een tweetal voorstellen voor modernisering van arbeidstijden en verlofregelingen

23 september 2008

Individuele spaarrekeningen voor werkloosheid: mirakel of mythe?

Publicatie

Een regelmatig terugkerende hervormingsoptie voor de werkloosheidsverzekering is de introductie van een zogenoemde spaar-WW.

6 juni 2008

Effecten van participatiebeleid

Publicatie

Deze notitie bevat een analyse van de effecten van diverse beleidsopties op de arbeidsparticipatie en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

7 maart 2008

Inkomenseffecten van het eindbod voor de politie-cao

Publicatie

BZK vraagt het CPB te bepalen wat het eindbod van de minister voor een nieuwe politie-cao voor politiemensen inhoudt

21 februari 2008

Is deeltijdwerk een blijvend fenomeen? Bevindingen op basis van de Enquete Beroepsbevolking 1992-2005

Publicatie

Een onderzoek naar de ontwikkeling van de gewerkte uren voor opeenvolgende generaties van vrouwen in Nederland.

24 januari 2008

Armoedeval heeft wél gedragseffecten

Publicatie

Op verzoek van SZW reageren we in deze notitie op recente bevindingen over het effect van de armoedeval.