Zoekresultaten

Er zijn 19 zoekresultaten voor *.
27 november 2009

Afromen, parkeren en andere bedoelde en onbedoelde effecten van prestatieprikkels voor reïntegratiebedrijven

Publicatie

Welke effecten hebben prestatieprikkels voor reïntegratiebedrijven?

27 november 2009

Uitbesteding van reïntegratie: gebruik en nut

Publicatie

Sociale diensten met een krap reïntegratiebudget zijn eerder geneigd reïntegratie uit te besteden.

25 november 2009

Ontwikkeling en verdeling van de marginale druk in 2001-2011

Publicatie

Een analyse en de feitelijke ontwikkeling van de effectieve marginale druk op looninkomen in Nederland tussen 2001 en 2011.

6 oktober 2009

Optimale belastingprogressie in arbeidsmarkten met vakbonden; wat zijn de bepalende factoren?

Publicatie

De progressiviteit van de loonbelasting is te hoog.

5 oktober 2009

Lissabon na 2010: doelstellingen voor werkgelegenheid

Publicatie

Dit memorandum presenteert een voorstel om land-specifieke werkgelegenheidsdoelstellingen te ontwikkelen voor de periode 2010-2020.

7 september 2009

Economische gevolgen beoogde aanpassing Winkeltijdenwet

Publicatie

Wat zijn de gevolgen van de aanscherping van de regels ter verruiming van het aantal koopzondagen op de Nederlandse economie?

12 juni 2009

Budget deeltijd-WW

Publicatie

Deze notitie gaat in op de kosten van de deeltijd-WW aan de hand van twee scenario's

23 april 2009

Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Publicatie

Dit memorandum beschrijft een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod en het aantal gewerkte uren per week tot 2050.

23 april 2009

Arbeidsmarkt ouderen: beter functionerende markt is het meest urgent

Publicatie

De markt voor oudere werknemers kent een lage mobiliteit en weinig kansen voor oudere werklozen.

15 april 2009

Waarom wijken macro elasticiteiten af?

Publicatie

Deze studie analyseert macro loonelasticiteiten mbt arbeidsproductiviteit, loonbelasting, gemiddelde en marginale inkomstenbelasting, consumenten- en producentenprijzen, de relatieve uitkeringsvoet en het werkloosheidspercentage.