Zoekresultaten

Er zijn 15 zoekresultaten voor *.
22 december 2010

Worden oudere werknemers overbetaald? Een literatuuroverzicht

Loon en productiviteit van een werknemer niet op elke leeftijd aan elkaar gelijk.

26 november 2010

Het draait om de verdeling van taken: een andere kijk op werkgelegenheid

Arbeidsverdeling: gemiddeld genomen zijn de voordelen van specialisatie toegenomen.

21 september 2010

Arbeidskosten per eenheid product MEV 2011

In dit memo komt de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in Nederland en van de concurrenten meer gedetailleerd aan de orde.

3 augustus 2010

Het arbeidsaanbod van vrouwen onderzocht: aanwijzingen uit een Nederlandse belastinghervorming

Hoe reageren vrouwen met partners op financiële prikkels?

3 augustus 2010

Het arbeidsaanbod van vrouwen onderzocht: aanwijzingen uit een Nederlandse belastinghervorming

Hoe reageren vrouwen met partners op financiële prikkels?

7 juni 2010

Risicodeling tussen generaties en arbeidsaanbod bij collectieve kapitaalgedekte pensioenstelsels

Voordelen van risicodeling veel groter dan nadelen van arbeidsmarktverstoring bij collectieve kapitaalgedekte pensioenstelsels.

26 april 2010

Een verkenning van de meerduidige invloed van ontslagbescherming op werkgelegenheid en productiviteit

Waarom heeft ontslagbescherming een meerduidig effect op werkgelegenheid en productiviteit?

23 maart 2010

De groei van het aantal zelfstandigen ontleed

Waarom is het aantal zelfstandigen in de afgelopen vijftien jaar zo sterk gegroeid?

3 maart 2010

Een uitbreiding voor de arbeidsmarkt in WorldScan; het modelleren van arbeidsaanbod, loononderhandeling en werkloosheid in een CGE raamwerk

Dit document beschrijft de arbeidsmarktextensie voor het algemeen-evenwichtsmodel 'WorldScan'.