Zoekresultaten

Er zijn 11 zoekresultaten voor *.
27 november 2003

Schuld- en vermogensposities van de particuliere sector in de Verenigde Staten

Publicatie

Dit memorandum is een achtergrondmemorandum bij het kader 'Hebben Amerikaanse gezinnen te hoge schulden?' in het Centraal Economisch Plan 2003.

17 november 2003

International comparison of sectoral energy- and labour-productivity performance; stylised facts and decomposition of trends

Publicatie

Dit paper brengt de trendmatige ontwikkeling in kaart van energie- en arbeidsproductiviteit

21 oktober 2003

Vier toekomstscenario's voor Europa.

Publicatie

Hoe ziet de Europese Unie er over 20 jaar uit? Deze studie ontwikkelt vier scenario's voor de toekomst van de Europese Unie.

21 oktober 2003

Vier scenario's voor Europa in cijfers

Publicatie

Vier scenario's voor Europa in cijfers

16 september 2003

Sociaal Europa. Europese verkenning 1

Publicatie

Deze verkenning besteedt onder meer aandacht aan de publieke opinie in Nederland en andere EU-lidstaten over de Europese integratie.

11 juli 2003

Concurrentie op Europese energiemarkten: tussen beleidsambities en practische beperkingen

Publicatie

Sterke concurrentie op Europese energiemarkt nog ver weg.

27 maart 2003

Economierapportage maart 2003

Publicatie

De Nederlandse economie blijft ondermaats presteren.

18 maart 2003

European wage coordination; nightmare or dream to come true? An economic analysis of wage bargaining institutions in the EU

Publicatie

De onderhandelingsmacht van vakbonden is de laatste decennia geleidelijk afgenomen als gevolg van de Europese integratie.

18 maart 2003

De aanbodzijde in de Verenigde Staten en de Europese Unie, 2004-2007

Publicatie

Recente informatie noopt tot een neerwaartse aanpassing van de potentiële BBP-volumegroei voor de Verenigde Staten en de Europese Unie.

4 maart 2003

Sectorale ontwikkelingen in TFP in de OECD

Publicatie

Dit memorandum beschrijft de ontwikkelingen van de totale factorproductiviteit (TFP) per sector in de OECD tussen 1970-1990.