Zoekresultaten

Er zijn 21 zoekresultaten voor *.
20 december 2004

Services trade within Canada and the European Union; what do they have in common?

Publicatie

In dit onderzoek wordt de handel in diensten verklaard met een graviteitsvergelijking. De resultaten worden vergeleken met de handel in goederen.

15 december 2004

Ontwikkelingslanden en het EU-landbouw- en voedselbeleid

Publicatie

In dit memorandum wordt dieper ingegaan op het problematische karakter van het EU-landbouwbeleid in zijn relatie met de ontwikkelingslanden.

9 december 2004

FAQs over olie en de wereldeconomie

Publicatie

In dit memorandum worden een aantal vaak gestelde vragen over olie en de wereldeconomie beantwoord.

24 november 2004

Handel en investeringen in dienstensectoren binnen de EU, en patronen in de regelgeving

Publicatie

Dit memorandum schetst basispatronen en feiten over de Europese dienstenmarkt en tevens de structuur van de regelgeving die invloed heeft op de handelspatronen en directe investeringen in de Europese dienstenmarkt.

25 oktober 2004

Is the American model Miss World? Choosing between the Anglo-Saxon model and a European-style alternative

Publicatie

Volgens de Lissabon-doelstelling moet de Europese Unie in 2010 de meest competitieve economie ter wereld worden, zonder de sociale samenhang en het milieu aan te tasten.

25 oktober 2004

Het vrije verkeer van diensten binnen de EU

Publicatie

Toepassing EU-richtlijn zou stimulans voor handel in commerciële diensten en bilaterale directe investeringen zijn.

23 september 2004

Een kwantitatieve beoordeling van de EU-voorstellen voor de gemeenschappelijke markt voor dienstverlening

Publicatie

Belangrijkste resultaten kwantitatieve studie gevolgen EU-voorstellen voor gemeenschappelijke markt dienstverlening

21 september 2004

Europese verkenning 2: Bestemming Europa; immigratie en integratie in de Europese Unie

Publicatie

Deze verkenning besteedt onder meer aandacht aan de publieke opinie in Nederland en andere EU-lidstaten over de Europese eenwording.

17 september 2004

Banenloos herstel in de Verenigde Staten

Publicatie

Dit is een achtergrondmemorandum bij het gelijknamige kader 'Banenloos herstel in de Verenigde Staten' in de MEV 2005.

17 september 2004

Veel gestelde vragen over olie en de wereldeconomie

Publicatie

In dit memorandum worden veel gestelde vragen over olie en de wereldeconomie beantwoord.