Zoekresultaten

Er zijn 29 zoekresultaten voor *.
29 december 2006

Belastingtarieven op energieverbruik: een aanpassing van de GTAP-6 tarieven

Publicatie

Dit memorandum is een bijdrage aan het document “The EU-ETS and existing energy taxes”, dat was aangeleverd als bijdrage aan het EU TAXBEN-project (www.taxben.org).

21 december 2006

Alcohol taxation and regulation in the European Union

Publicatie

Deze studie bevat schattingen van de externe kosten veroorzaakt door alcoholmisbruik in de Europese Unie (EU) en confron

20 december 2006

De aanbodzijde van de Verenigde Staten en het eurogebied, 2008-2011

Publicatie

Dit memorandum verschaft informatie over de schattingen van de potentiële groei van de Verenigde Staten en het eurogebied.

15 december 2006

Liberalisering van de Europese energiemarkten: uitdagingen en beleidsopties

Publicatie

Het liberaliseringsproces in de Europese elektriciteits- en gasmarkten is begonnen in de jaren negentig.

12 december 2006

Productiviteitseffecten van binnenkomend FDI: Een literatuurbespreking

Publicatie

In dit memorandum bespreken we de samengestelde productiviteitseffecten en de spill-overeffecten van Directe Buitenlandse Investeringen (FDI) op lokale bedrijven.

12 december 2006

Directe Buitenlandse Investeringen in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen: Literatuuroverzicht

Publicatie

Dit memorandum geeft een overzicht van de schaarse literatuur die beschikbaar is over het modelleren van FDI in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen.

16 november 2006

Verslag van de AIECE Werkgroep Buitenlandse Handel - Najaar 2006

Publicatie

De BBP-groei in de wereld lag de afgelopen vier jaar steeds boven 4½% en de verwachting is dat dit ook in 2007 nog het geval zal zijn.

7 november 2006

Innovatiebeleid: Europa of de lidstaten?

Publicatie

Innovatie heeft zelden uitsluitend binnenlandse oorzaken en gevolgen, maar hoe kan een Europees innovatiebeleid nationaal innovatiebeleid aanvullen of vervangen?

7 november 2006

Analyse van subsidiariteit

Publicatie

Dit paper analyseert subsidiariteit in de Europese Unie vanuit het perspectief van de economische theorie over federaties.

30 oktober 2006

Is de renminbi ondergewaardeerd?

Publicatie

In dit memorandum wordt de onderwaardering van de renminbi geëvalueerd.