Zoekresultaten

Er zijn 53 zoekresultaten voor *.
29 december 2006

Belastingtarieven op energieverbruik: een aanpassing van de GTAP-6 tarieven

Dit memorandum is een bijdrage aan het document “The EU-ETS and existing energy taxes”, dat was aangeleverd als bijdrage aan het EU TAXBEN-project (www.taxben.org).

29 december 2006

Belastingtarieven op energieverbruik: een aanpassing van de GTAP-6 tarieven

Dit memorandum is een bijdrage aan het document “The EU-ETS and existing energy taxes”, dat was aangeleverd als bijdrage aan het EU TAXBEN-project (www.taxben.org).

21 december 2006

Alcohol taxation and regulation in the European Union

Deze studie bevat schattingen van de externe kosten veroorzaakt door alcoholmisbruik in de Europese Unie (EU) en confron

20 december 2006

De aanbodzijde van de Verenigde Staten en het eurogebied, 2008-2011

Dit memorandum verschaft informatie over de schattingen van de potentiële groei van de Verenigde Staten en het eurogebied.

15 december 2006

Liberalisering van de Europese energiemarkten: uitdagingen en beleidsopties

Het liberaliseringsproces in de Europese elektriciteits- en gasmarkten is begonnen in de jaren negentig.

15 december 2006

Liberalisering van de Europese energiemarkten: uitdagingen en beleidsopties

Het liberaliseringsproces in de Europese elektriciteits- en gasmarkten is begonnen in de jaren negentig.

12 december 2006

Productiviteitseffecten van binnenkomend FDI: Een literatuurbespreking

In dit memorandum bespreken we de samengestelde productiviteitseffecten en de spill-overeffecten van Directe Buitenlandse Investeringen (FDI) op lokale bedrijven.

12 december 2006

Productiviteitseffecten van binnenkomend FDI: Een literatuurbespreking

In dit memorandum bespreken we de samengestelde productiviteitseffecten en de spill-overeffecten van Directe Buitenlandse Investeringen (FDI) op lokale bedrijven.

12 december 2006

Directe Buitenlandse Investeringen in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen: Literatuuroverzicht

Dit memorandum geeft een overzicht van de schaarse literatuur die beschikbaar is over het modelleren van FDI in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen.

12 december 2006

Directe Buitenlandse Investeringen in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen: Literatuuroverzicht

Dit memorandum geeft een overzicht van de schaarse literatuur die beschikbaar is over het modelleren van FDI in Toegepaste Algemeen Evenwichtsmodellen.