Zoekresultaten

Er zijn 14 zoekresultaten voor *.
16 december 2009

Algemeen rapport AIECE; ingediend op de algemene vergadering van 5-6 november 2009

Publicatie

De afname van de wereldproductie zal in 2009 de grootste zijn na de Tweede Wereldoorlog.

3 december 2009

Presentatie 'Economen over de crisis'

Publicatie

In december 2009 heeft Casper van Ewijk een presentatie gegeven over de economische crisis.

23 november 2009

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU

Publicatie

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU brengt geen grote welvaartswinsten mee.

23 november 2009

Consolidatie van de vennootschapsbelasting en betere samenwerking in de Europese Unie

Publicatie

Consolidatie van de Vpb kan leiden tot een licht positieve welvaartswinst voor de EU.

12 november 2009

De bijdrage van handelsbeleid aan de openheid van de Nederlandse economie

Publicatie

De toename van de handel wordt vooral door de toename van het bbp veroorzaakt.

5 oktober 2009

Lissabon na 2010: doelstellingen voor werkgelegenheid

Publicatie

Dit memorandum presenteert een voorstel om land-specifieke werkgelegenheidsdoelstellingen te ontwikkelen voor de periode 2010-2020.

1 september 2009

De grote recessie; het Centraal Planbureau over de kredietcrisis

Publicatie

In 'De grote recessie' heeft het CPB antwoorden op vragen over de meest ingrijpende economische cisis van onze tijd.

Image for De grote recessie; het Centraal Planbureau over de kredietcrisis
1 september 2009

Uitsplitsing naar vakbekwaamheid van arbeidsmarktdata in GTAP: een benadering gebaseerd op ILO en UBS data

Publicatie

In dit memorandum stellen we een benadering voor om data die kan worden gebruikt in de context van toegepaste algemeen evenwichtsmodellen, uit te splitsen naar bekwaamheden, in het bijzonder als wordt gewerkt met de GTAP dataset.

21 juli 2009

Productdifferentiatie en de ruilvoet

Publicatie

Productdifferentiatie kan ruilvoetverlies door bovengemiddelde groei tegengaan.

21 juli 2009

Een toegepaste analyse van twee hervormingen van de vennootschapsbelasting in de EU

Publicatie

Beëindiging fiscale bevoordeling van financiering met vreemd vermogen levert welvaartswinst.