Zoekresultaten

Er zijn 18 zoekresultaten voor *.
19 december 2006

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Containerterminal, een 'second opinion'

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd over de MKBA van de WCT in Vlissingen (ECORYS 2006) een ‘second opinion’ uit te brengen.

17 november 2006

Second Opinion MKBA Functie volgt Peil

Op verzoek van het Ministerie van Financiën heeft het CPB een second opinion gemaakt van de MKBA 'Peil volgt Functie' (Witteveen + Bos en Ecorys, 2006)

16 november 2006

Kosten-batenanalyse Zuidas Amsterdam.

De kosten-batenanalyse van het project Zuidasdok.

4 oktober 2006

Beoordeling projecten ruimtelijke economie, innovatie en onderwijs; analyse ten behoeve van de FES-meevaller 2006.

Naar aanleiding van een FES-meevaller van 1 mld euro voor 2006 is het CPB gevraagd verschillende projecten te toetsen. D

3 oktober 2006

Second opinion regiospecifiek economisch alternatief Noord-Nederland en Flevoland

Het CPB heeft op verzoek van de projectorganisatie Zuiderzeelijn een second opinion opgesteld van de beoordeling van Ecorys van 18 zogenaamde voorbeeldprojecten

29 september 2006

Second opinion maatschappelijke kosten en baten uitbreiding H-gastransportnet

Directie Toezicht Energei (DTe) heeft het CPB verzocht een Second Opinion te geven op de voorlopige MKBA van Gas Transport Services B.V.

28 september 2006

Second opinion KBA aanvullende OV-alternatieven Zuiderzeelijn

Wederom is het CPB gevaagd een second opinion uit te brengen over de KBA (door Bureau ECORYS) van twee aanvullende OV-alternatieven.

28 september 2006

Second opinion op de KBA Regionale Bereikbaarheidsprojecten, alternatieven Zuiderzeelijn

Op verzoek van de projectorganisatie Zuiderzeelijn heeft het CPB een second opinion gemaakt op de ‘Economische beoordeling aanvullende alternatieven Zuiderzeelijn’ van ECORYS.

21 augustus 2006

Second opinion op de Aanvullende KBA Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

Second opinion op de Aanvullende KBA Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere