Zoekresultaten

Er zijn 15 zoekresultaten voor *.
28 november 2008

Second opinion kKBA rapportage in de MIRT-Verkenning Zeetoegang IJmond

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een ‘second opinion’ uit te brengen over de KKBA (ECORYS) over de zeetoegang in IJmuiden

25 november 2008

Defiscalisering rente

Financiën heeft het CPB gevraagd een economische analyse te maken van wijzigingen in de fiscale behandeling van rente in de vennootschapsbelasting (Vpb)

13 november 2008

Het effect van antisociale gedragsstoornis op jonge leeftijd op het bereikte opleidingsniveau

Antisociale gedragsstoornis genereert grote menselijke en financiële kosten voor individu en samenleving.

13 november 2008

Het effect van antisociale gedragsstoornis op jonge leeftijd op het bereikte opleidingsniveau

Antisociale gedragsstoornis genereert grote menselijke en financiële kosten voor individu en samenleving.

17 september 2008

Second Opinion van de KBA van weguitbreidingen in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een toetsing van de KBA van het wegennet in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere (Arcadis) uit te voeren

4 juli 2008

Second opinion op de kengetallen kosten-batenanalyseA4 Benelux - Klaaswaal

Deze notitie betreft een second opinion op een kengetallen KBA van de A4 Benelux - Klaaswaal (A4BK) van ECORYS

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

19 maart 2008

Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse

Dit memorandum gaat over het definiëren van een toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).