Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
9 januari 2008

Macro-economische veerkracht in een dynamisch, stochastisch algemeen-evenwichtsmodel

Publicatie

Gebrek aan veerkracht niet goed in model gebracht.

1 oktober 1998

Macro-economische effecten van twee beleidsvarianten om emissie van broeikasgassen te beperken

Publicatie

Macro-economische effecten van twee beleidsvarianten om emissie van broeikasgassen te beperken

1 januari 1996

Omgevingsscenario's Lange Termijn Verkenning 1995-2020

Publicatie

Nieuwe langetermijn scenariostudie voor de Nederlandse economie 1995 - 2020.