Zoekresultaten

Er zijn 6 zoekresultaten voor *.
1 oktober 2001

Mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen; analyse ten behoeve van de Verkenningen Economische Structuur

Publicatie

Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van overheidsinvesteringen bij economisch structuurbeleid?

16 augustus 2001

De ruimtevraag tot 2030 in twee scenario's

Publicatie

Hebben we ruimte genoeg?

17 juli 2001

tOETs; ex ante evaluatie van de vijfde nota ruimtelijke ordening

Publicatie

In juni 1999 heeft de Minister van VROM de verschillende planbureau´s verzocht gezamenlijk een ex ante evaluatie uit te voeren van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

28 mei 2001

PPS: een uitdagend huwelijk; Publiek-Private Samenwerking bij Combinatieprojecten (gecomprimeerde versie)

Publicatie

Wanneer biedt publiek-private samenwerking voordelen?

23 mei 2001

PPS: een uitdagend huwelijk; Publiek-Private Samenwerking bij Combinatieprojecten

Publicatie

Wanneer biedt publiek-private samenwerking voordelen?

10 mei 2001

Veroudering van bedrijventerreinen; een structuur voor herstructurering.

Publicatie

Als bedrijventerreinen verouderen, verliezen zij hun aantrekkelijkheid en kunnen zij de omgeving verstoren.