Zoekresultaten

Er zijn 6 zoekresultaten voor *.
23 december 2005

Bedrijfslocatiemonitor; de vraag naar ruimte voor economische activiteit tot 2040

Publicatie

Deze publicatie is gewijd aan verkenningen van de vraag naar ruimte van bedrijven en overheid in Nederland tot 2040.

24 november 2005

Enkele effecten van de Nota Mobiliteit deel III

Publicatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat vraagt CPB welvaartseffecten van enkele voorstellen uit Nota Mobiliteit deel III te berekenen

27 mei 2005

Nieuwe economische geografie, empirie en regionaal beleid

Publicatie

Ongelijkheden tussen kernregio's en hun periferie op een (sub)provinciaal niveau van regionale aggregatie zijn moeilijk te verkleinen.

26 april 2005

Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2

Publicatie

Combineren veiligheidswinst met natuurontwikkeling in het algemeen niet kostenbesparend.

1 maart 2005

Enkele aspecten van de leidraad OEI nader beschouwd

Publicatie

Dit memorandum bevat twee achtergrondnotities, die zijn uitgemond in aanvullingen op de leidraad.

19 januari 2005

Mestbeleid: enige observaties

Publicatie

CPB presenteert in deze notitie de belangrijkste observaties van de afgelopen jaren met betrekking tot het mestbeleid