Zoekresultaten

Er zijn 11 zoekresultaten voor *.
1 december 2000

Maatstafconcurrentie; theorie, ontwerp, en praktijk

Publicatie

Maatstafconcurrentie in Nederland nog grotendeels onbeproefd en ook relatief onbekend

15 november 2000

Concurrentie en regelgeving in de telecommunicatiemarkt

Publicatie

De OPTA heeft het CPB gevraagd de effecten van wet- en regelgeving te analyseren op nieuwkomers en eindgebruikers.

1 november 2000

Het meten van concurrentie; een nieuwe indicator voor het consistent meten van concurrentie over de tijd

Publicatie

Het meten van concurrentie; een nieuwe indicator voor het consistent meten van concurrentie over de tijd

1 november 2000

Gereguleerde concurrentie op de markt van zorgverzekeringen

Publicatie

Dit document ontwikkelt een model voor gereguleerde concurrentie tussen zorgverzekeraars.

1 juni 2000

Schiphol: een normaal bedrijf?

Publicatie

Schiphol: de stap van een publiek naar een privaat bedrijf

1 juni 2000

Veilingen en voorzorgsmaatregelen: overbieden bij het veilen van UMTS-frequenties en de mogelijke gevolgen

Publicatie

Het veilen van de UMTS-frequenties: hogere kosten voor de consument?

1 februari 2000

Bescherming van het auteursrecht: niet meer, maar anders

Publicatie

Bescherming van het auteursrecht: niet meer, maar anders

1 februari 2000

De aanpak van het tijdschriftencrisis; wanneer auteurs betalen met geld in plaats van auteursrechten

Publicatie

De aanpak van het tijdschriftencrisis; wanneer auteurs uitgevers betalen met geld in plaats van met rechten

1 februari 2000

Arbeidsbemiddeling en -reïntegratie van werklozen; welke rol heeft de overheid te spelen?

Publicatie

De rol van de overheid bij de privatisering van de markt van arbeidsbemiddeling en -reïntegratie

1 februari 2000

Het uitgeven van tijdschriften: een rustig leven? De Nederlandse markt voor consumententijdschriften

Publicatie

Het uitgeven van tijdschriften: een rustig leven? Weinig concurrentie op de Nederlandse markt voor consumententijdschriften.