Zoekresultaten

Er zijn 14 zoekresultaten voor *.
16 december 2010

Concurrentie gemeten met de winstelasticiteit: de Amerikaanse suikerindustrie, 1890-1914

Publicatie

Werkt de winstelasticiteit (een nieuwe maatstaaf voor concurrentie) in de praktijk?

1 oktober 2010

Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: hoe nu verder?

Publicatie

Risicoverevening speelt sleutelrol in nieuw zorgstelsel.

20 september 2010

De toekomst van de financiële sector in vier scenario's

Publicatie

Vier scenario's om beleidsmakers te helpen bij het nadenken over wenselijke regulering.

8 juli 2010

Systeemrisico in de financiële markten: overzicht en synthese

Publicatie

Versterking marktdiscipline kan systeemrisico in financiële sector helpen indammen.

28 juni 2010

Overgeërfde regulering, de acceptatie van VoIP-telefonie en de prikkels tot investeringen daarin

Publicatie

Wat betekent de bestaande toegangsregulering van de telefonie-markt voor VoIP-telefonie?

11 mei 2010

De reactie van scholen op kwaliteitsoordelen: een empirische analyse van het secundair onderwijs in Nederland

Publicatie

Scholen verbeteren hun kwaliteit na een slechte beoordeling door Trouw.

11 mei 2010

De beoordeling van scholen: hoe in Nederland informatie over kwaliteit de schoolkeuze beïnvloedt

Publicatie

Oordeel van Trouw over kwaliteit van scholen speelt rol bij keuze voor middelbare school.

11 mei 2010

Handelsmarges en handelsbarrières; markttoetredingskosten van exporterende bedrijven in Nederland

Publicatie

Dit onderzoek analyseert de exportbeslissingen van bedrijven en de bestemmingskenmerken m.b.v. gedetailleerde en unieke handelsstatistieken.

3 mei 2010

Falende corporate governance; waarom banken verslaafd zijn aan risico

Publicatie

Waarom zijn banken zo hard geraakt door het uiteenspatten van de luchtbel op de Amerikaanse huizenmarkt?