Zoekresultaten

Er zijn 14 zoekresultaten voor *.
17 december 2002

Marktfalen bij innovaties in de dienstensector - december 2002

Publicatie

Dit memorandum gaat nader in op de invloed van marktfalen bij innovaties in de dienstensector.

1 augustus 2002

The demand for higher education in the Netherlands 1950-'99

Publicatie

Dit paper onderzoekt de rol van economische factoren bij de afweging om universitair onderwijs te gaan volgen in de naoorlogse periode in Nederland.

21 juni 2002

De arbeidskosten per eenheid product in de industrielanden in historisch perspectief - 2001

Publicatie

In dit memorandum wordt ingegaan op de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in de industrielanden sinds medio jaren zeventig.

15 april 2002

In focus: The chemical industry in the Netherlands 2001-2003 - april 2002

Publicatie

This “Industry in Focus” is related to the CEP and presents an economic outlook for specific industries.

2 april 2002

Uitdagingen voor de groei van de Nederlandse zakelijke dienstverlening; internationale vergelijking en beleidsissues.

Publicatie

Deze studie onderzoekt de oorzaken en kenmerken van de zeer sterke groei van de zakelijke dienstverlening in Nederland.

29 maart 2002

Research en development in Nederland door individuele bedrijven - maart 2002

Publicatie

Dit rapport presenteert een unieke R&D-hitlijst van ruim 200 ondernemingen en onderzoeksinstellingen met R&D-activiteiten in Nederland.

12 februari 2002

Concurrentie en innovatie: Implicaties voor marktwerkingsbeleid

Publicatie

Deze notitie onderzoekt de relatie tussen concurrentie en innovatie: is concurrentie goed of slecht voor de prikkels om te innoveren?

29 januari 2002

Preventie van onderwijsachterstanden - januari 2002

Publicatie

In dit memorandum staat de vraag centraal hoe de middelen voor preventie van onderwijsachterstanden het best kunnen worden ingezet.

15 januari 2002

Makel-schakel in het licht van buitenlandse ervaringen

Publicatie

Dit memorandum beoogt een spiegel te bieden voor het Nederlandse makel-schakel beleid.

15 januari 2002

Financiering van wetenschappelijk onderzoek in internationaal perspectief

Publicatie

Dit memorandum tracht een beeld te geven van de internationale variatie in de prestatie-afhankelijkheid van onderzoeksfinanciering.