Zoekresultaten

Er zijn 9 zoekresultaten voor *.
11 juli 2018

Waarom zijn de gemeente-investeringen sinds 2009 sterk gedaald?

Publicatie

In de periode 2009-2016 zijn de gemeente-investeringen als percentage van het bbp met 40% gedaald, van 1,6% bbp naar 1,0% bbp; in nominale bedragen gaat het om een daling met 27%. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Financiën en de VNG is onderzocht wat hiervan de oorzaken zijn.

24 januari 2018

Moet in kosten-batenanalyses worden gecorrigeerd voor verstorende kosten van belastingheffing?

Publicatie

Volgens economische theorie zorgt belastingheffing voor een wig tussen private en publieke baten, waardoor arbeidsaanbod, consumptie en investeringen worden verstoord; dit leidt tot welvaartsverlies.

22 augustus 2017

Honderd jaar kosten-batenanalyse waterveiligheid in Nederland

Publicatie

Nederland heeft wereldwijd een grote reputatie op het gebied van waterveiligheid. Al meer dan een eeuw worden grote Nederlandse investeringsprojecten op het gebied van waterveiligheid ondersteund door een economische analyse van de kosten en baten voor de Nederlandse samenleving. Dit rapport geeft voor het eerst een overzicht van deze Nederlandse traditie.

7 maart 2012

CPB als nationale waakhond voor begrotingsbeleid draagt bij aan consensus over economisch beleid

Publicatie

Dit paper bespreekt de rol van het CPB in het Nederlandse begrotingsbeleid.

Image for CPB als nationale waakhond voor begrotingsbeleid draagt bij aan consensus over economisch beleid
17 december 2010

Het CPB en het Nederlandse begrotingsbeleid in het licht van de financiële crisis en de vergrijzing

Publicatie

Wat zijn de voor- en nadelen van de rol die het CPB in het Nederlandse begrotingsbeleid speelt?

2 december 2010

Decentrale uitvoering van overheidstaken in Nederland: geschiedenis, huidige praktijk en economische theorie

Publicatie

Wat is de taakverdeling tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten?

8 juli 2007

Het Nederlandse fiscale raamwerk; geschiedenis, huidige praktijd en de rol van het CPB.

Publicatie

Volgens het IMF en de OECD is de Nederlandse begrotingssystematiek betrekkelijk uniek en bevat deze vele elementen die ook voor andere landen bruikbaar kunnen zijn.

14 februari 2006

De Nederlandse collectieve uitgaven in historisch perspectief

Publicatie

In dit paper wordt de ontwikkeling van de Nederlandse collectieve uitgavenquote vanaf 1850 beschreven en geanalyseerd.

26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Publicatie

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.